Norrlandshelgen är ett samarrangemang mellan de fyra nordliga länen, för att ge medlemmarna en möjlighet att i trivsamma former träffas, förkovra sig i ämnen som berör oss uppe i norr och skapa ett bättre samarbete, både i och mellan länen.