Norrlandshelgen 2013 Program

Norrlandshelgen 2013 i Skellefteå på Medlefors folkhögskola

Presentation av föreläsarna sist på sidan.

Linnéa Engström, Miljöpartiets jämställdhetssamordnare.
Reflektioner mellan programpunkter.

LÖRDAG 14 sept

12.00 Lunch  

13.00 MP Skellefteå hälsar välkommen

13.10 Grön ideologi - en ständigt aktuell fråga i den gröna politiken

    Per Gahrton, ordförande tankesmedjan Cogito och Miljöpartiets grundare.

    Mattias Näsman, språkrör MP Västernorrland

14.30 Frukt & Frisk luft

14.45 Norrbotniabanan, går det som på räls?

    Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanan.

15.15 Tillgänglighetsparadoxen, eller varför handlar vi inte i närmaste affär?

    Florian Stamm, utredare/analytiker, Trafikanalys.

16.00 Kaffe/The, Smörgås

16.20 Är Miljöpartiet bäst på landsbygdsfrågorna?

    Tina Ehn, landsbygdspolitisk talesperson.

17.00 Landsbygdspolitik och storstadsretorik - går det att kombinera?

    Olle Schubert, grundare och vd på New Republic.

18.00 Fri tid/ 18.00 -19.00 Gruppledarträff MIK.

    Annika Eriksson och Karin Thomasson

   Bastun varm från 17:30

19.30 Middag, Musik & Mingel

    60-talsmusik med coverbandet New Acid från Skellefteå.   


SÖNDAG 15 sept

08.00 Frukost

09.00 Efterfrågeparadigmet - hur vi sprider ny miljöteknik

    Andreas Englund, konsult/rådgivare och föreläsare vid Mittuniversitetet.

09.40 Den svenska gruvboomens baksida

    Arne Müller, författare och journalist på SVT-Umeå.

10.15 Kaffe/the

10.35 Nytt partiprogram och praktisk politik

    Marie Utter, Miljöpartiets organisationsutvecklare.

    Karin Thomasson, PS-ledamot med ansvar för kultur och samepolitiska frågor.

11.10 EU-valet och gröna framgångar

    Peter Eriksson, ordförande i riksdagens Konstitutionsutskott och tidigare språkrör.

12.05 Avslut - Norrlands ordföringar sammanfattar

12.15 Lunch

Inbjudan och fullständigt program  går att hämta som pdf här! 


PRESENTATIONER av några talare & innehåll;

Elisabeth Sinclair är projektledare för Norrbotniabanan

Norrbotniabanans samhällsekonomiska lönsamhet diskuteras. Men, vad händer? Borde man inte ha tiden för sig med EU:s sammanhållningspolitik som ett övergripande mål och när ökad godskapacitet efterfrågas av industrin, och då arbetsmarknadsregionerna blir allt större.

Florian Stamm är utredare/analytiker hos Trafikanalys. Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken.
Ökad mobilitet har gett oss bra tillgänglighet, men hur kan vi minska bilberoendet och ändå bibehålla en bra tillgänglighet? Hur påverkar det fria skol- och vårdvalet tillgängligheten?

Olle Schubert
är grundare och vd på New Republic, ett konsultföretag i Stockholm, Jämtland och Skåne som arbetar med strategisk rådgivning och utbildning inom medierelationer, opinionsbildning och politisk påverkan.

    Hur uppfattas Miljöpartiet på landsbygden? Om att välja begrepp och fokusområden som kan tilltala väljare i hela landet.

Andreas Englund har under snart två decennier arbetat med miljö och innovation i gränslandet mellan universitet och näringsliv. Han undervisar i ämnet vid Mittuniversitetet. Under åren har Andreas i olika sammanhang varit med och utvärderat nära 1 000 innovationsprojekt. Han är nu aktuell med den pågående studien ”Samverkansdynamik mellan kund - innovatör på den svenska miljöteknikmarknaden”. Studien är en del av Energimyndighetens regeringsuppdrag inom miljöteknik.

    Spridning av ny miljöteknik går trögt. Vi behöver därför forma en ny politik som stimulerar efterfrågan och spridning.

Arne Müller är författare och programredaktör/journalist på SVT-Umeå.

    Den nyutgivna reportage- och debattboken ”Smutsiga miljarder” - behandlar vår samtids nästan religiösa tro kring gruvboomen i Sverige, och som glest befolkade samhällens enda chans till överlevnad. Vad är värt att offra på arbetstillfällenas altare? Eller kan man kanske både äta kakan och ha den kvar?