NORRLANDSHELGEN 2007

Ett 30-tal Miljöpartister från Västerbotten och Norrbotten var sista helgen i augusti samlade på Mimerskolan i Umeå till den första Norrlandshelgen i partiets historia. Norrlanshelgen är ett initiativ från Miljöpartiet i Västerbotten för att ge medlemmarna en möjlighet att i trivsamma former träffas, förkovra sig i ämnen som berör oss uppe i norr och förhoppningsvis skapa ett bättre samarbete, både i och mellan länen
Programmet som presenterades kändes mycket aktuellt och faktaspäckat, med en särskild inriktning på kommunikationer och deras klimatpåverkan. I den andan berättade Olle Tiderman från lobbyorganisationen Norrtåg, om deras arbete för norrländsk järnvägstrafik i kort och långt perspektiv. Han redovisade statistik och beräkningar som skulle motivera en rejäl utveckling av trafiken och ett utbyggt järnvägsnät, inte bara längs kusten. 

Vår trafikpolitiskt ansvariga riksdagskvinna, Karin Svensson-Smith berättade om arbetet som gjordes tillsammans med förra regeringen för att introducera alternativa drivmedel och bättre fordon. Hon gav oss också del av sitt synsätt på de olika trafikslagens; vägtrafik, tågtrafik, flyg och sjöfart, möjligheter att utveckla norrland på ett miljömässigt hållbart sätt.

Mattias Goldman berättade hur man inom organisationen Gröna Bilister arbetar för att påskynda introduktionen av nya bränslen och miljöbättre fordon. Han gav också en snabb kurs i hur man kan använda media för att nå ut med ett budskap, som man vill ge maximalt genomslag i mediabruset. Han delade också ut en handbok från Westanders PR byrå, med ovärderliga tips för alla Miljöpartister med politiska ambitioner.

Charles Berkow som för Miljöpartiets räkning tjänstgjorde som sakkunnig i regeringskansliet under förra mandatperioden gav några utblickar över läget inom energipolitiken i Sverige idag. Han delgav oss sin bild av vindkraftens utvecklingsmöjligheter, men också av läget inom den svenska kärnkraften. Han betonade särskilt uranbrytningens problem, och risken för att vi skall drabbas av uranbrytning i norra Sverige. Enligt Charles Berkow är motstånd mot uranbrytning en särskilt lätt och bra fråga att driva politiskt, eftersom vi där i så hög utsträckning har opinionen med oss.

Vi fick hjälp av Socialdemokraten Erik Bergkvist att på ett lättbegripligt sätt sammanfatta ansvarskommitténs förslag till ny länsindelning av Sverige. Vi fick sedan möjlighet att kort diskutera för och nackdelar med en sammanslagning av län i övre norrland. Bland de som deltog på Norrlandshelgen fanns i huvudsak positiva förväntningar på en eventuell sammanläggning av de fyra nordligaste länen till en nordlig storregion.

Det var med andra ord alltså många intressanta föreläsningar, men det var också många givande diskussioner mellan seminariepassen. För att då inte tala om alla de stimulerande tankeutbyten som uppstod under lördagskvällens fest på Skarinska Villan. Norrlandsfesten bjöd på god mat och dans till levande musik, men det viktigaste var kanske alla givande samtalen mellan Miljöpartisterna, och inte minst med de föredragshållare som valde att också vara med på 2007 -års Norrlandsfest.